Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Αντιδράσεις για την κατάργηση του ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Τμήμα ανέστειλε τη λειτουργία του Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατά του σχεδίου «Αθηνά» που προβλέπει συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σε αναστολή της λειτουργίας του έχει προχωρήσει και το ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας. Όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές: «Σε μια χρονική στιγμή παρατεταμένης κρίσης και ύφεσης για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία όπου η έξοδος από την κρίση εναποτίθεται από όλους (Κράτος, Φορείς ) σε μεγάλο βαθμό στον Τουρισμό (βαριά βιομηχανία, ατμομηχανή της Οικονομίας κ.λ.π.), η Δημόσια Τουριστική Εκπαίδευση εξαφανίζεται από τον χάρτη, προσφέρεται στους Ιδιώτες και στον εκπρόσωπο των Γερμανών κ. Ι. Φούχτελ και αντικαθίσταται από την κατάρτιση με χαμηλό εργασιακό κόστος. Για τους παραπάνω λόγους το Τμήμα έχει αναστείλει τη λειτουργία του». Επισυνάπτεται το πλήρες υλικό των δημοσιευμάτων που αφορούν στο ιστορικό Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ-Αθήνας.