Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Το ΣτΕ ενέκρινε την υποχρεωτική χρήση «πλαστικού χρήματος»

Για αγορές άνω των 1500 ευρώ Το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία «ευνοϊκή για τους συναλλασσόμενους» την υπουργική απόφαση που επέβαλλε ως υποχρεωτική την χρησιμοποίηση «πλαστικού χρήματος» (με αποκλεισμό των μετρητών) για την πληρωμή αγορών άνω των 1500 ευρώ, απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης που είχαν υποβάλει δύο πολίτες. Αναλυτικότερα, η επίμαχη απόφαση αναφέρει, ότι από 1.1.2012 η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες που είναι πάνω από το ποσό των 1.500 ευρώ, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του αγοραστή ή λήπτη των υπηρεσιών, ενώ αποκλείεται η εξόφληση με μετρητά. Η πλειοψηφία του ΣτΕ έκρινε (με την απόφαση 854/2013) ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συναλλασσομένους. Ακόμη, υπογραμμίζεται, ότι στην προσφυγή τους οι δύο καταναλωτές δεν εξειδικεύουν το έννομο συμφέρον τους για την προσβολή της επίμαχης ρύθμισης. Αντίθετα, η μειοψηφία έκρινε, ότι ενδεχομένως τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας της επίμαχης ρύθμισης.