Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Αλλαγές κορυφής στο νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ., με πρόεδρο τον Γ. Κόντο Τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως αποκλειστικός μέτοχος του Νέου ΤΤ. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα, είναι η εξής: - Γεώργιος Κόντος, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος. - Χαράλαμπος Σιγανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος. - Δημήτριος Βλάχος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος. - Γεώργιος Ξυφαράς, Εκτελεστικό Μέλος. - Ευάγγελος Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. - Δωρόθεος Σαμολαδάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. - Ιωάννης Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Ο νέος Πρόεδρος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank μεταξύ των ετών 1996-2011, ενώ σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα της Τραπεζικής Λογιστικής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διατέλεσε επίσης Πρόεδρος των ελεγκτικών επιτροπών των: Alpha Bank Romania, Alpha Bank Serbjia και JSC Astra Bank Ukraine καθώς και μέλος της Επιτροπής Μετάφρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ελληνικά του IASB και της Επιτροπής Συντάξεως του Τραπεζικού Λογιστικού Σχεδίου.