Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ «Τέλος» οι εκπτώσεις στα πρόστιμα της εφορίας

Αποσύρεται από το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά η διάταξη που προέβλεπε τη μείωση κατά 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων που επιβάλλονται σε όσους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση χρημάτων και κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις, για εισοδήματα προγενέστερα του 2007. Βάσει της εν λόγω διάταξης οι φορολογούμενοι μπορούσαν, πριν την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, γνωρίζοντας τα αποτελεσμάτα του ελέγχου και καταβάλλοντας μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον οι φορολογούμενοι κατέθεταν συμπληρωματική δήλωση, τότε οι προσαυξήσεις και πρόστιμα μειωνόντουσαν έως και 80% για τις υποθέσεις από το οικονομικό έτος 2008 και παλαιότερα. Η συγκεκριμένη διάταξη ήταν πρόταση των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας, ωστόσο αποσύρθηκε καθώς οι επικεφαλής της τρόικας έκριναν ότι δεν συνάδει με το πνεύμα των ελέγχων που διενεργούνται για τις παλαιότερες φορολογικές χρήσεις αλλά και για τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ. Εξάλλου οι μεγαλοκαταθέτες της λίστας -εάν γινόταν χρήση της εν λόγω διάταξης- θα μπορούσαν να μειώσουν τα πρόστιμά τους στο 1/5 αφού οι καταθέσεις τους αφορούσαν στα έτη 2005 έως και 2007.