Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Πήραν πίσω κακήν κακώς διάταξη που χάριζε πρόστιμα σε μεγαλοοφειλέτες που είναι και στην λίστα Λαγκάρντ!

Προέβλεπε τη μείωση κατά 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων σε όσους κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα προγενέστερα του 2007 - Αφορούσε τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ, της λίστας Λιχτενστάιν, 5.000 φορολογούμενους που το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει το άνοιγμα των λογαριασμών τους! - Ο πρόσθετος φόρος που θα γλίτωναν είναι 45%! Την τελευταία στιγμή και μετά από την κατακραυγή αποσύρεται από το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά η διάταξη που προέβλεπε τη μείωση κατά 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων που επιβάλλονται σε όσους κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα προγενέστερα του 2007. Η συγκεκριμένη διάταξη ήταν πρόταση των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας, αλλά αποσύρεται καθώς κρίθηκε ότι δεν συνάδει με το πνεύμα των ελέγχων που διενεργούνται για τις παλαιότερες φορολογικές χρήσεις αλλά και για τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ. Η διάταξη γεννούσε πλήθος ερωτημάτων τόσο για τη σκοπιμότητά της όσο και για το χρόνο κατάθεσής της στη Βουλή. Με αυτήν αν περνούσε όσοι από τους καταθέτες της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα ποσά που περιλαμβάνονται στα σχετικά αρχεία, θα μπορούσαν να γλιτώσουν το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων για την απόκρυψη του εισοδήματος. Σημειώνεται ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία οι κυρώσεις για την απόκρυψη εισοδήματος είναι πολύ αυστηρές. Στις 28/02 κατατέθηκε στην Βουλή η επίμαχη διάταξη η οποία με άλλα λόγια λέει τα εξής: Οι ελεγχόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να γλιτώσουν το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων για εισόδημα που απεκρύβη έως και το οικονομικό έτος 2008, δηλαδή για τις χρήσεις έως και το 2007. Κατά τρομερή σύμπτωση η λίστα Λαγκάρντ περιλαμβάνει καταθέσεις που είχαν οι 2.059 Έλληνες καταθέτες κατά τα έτη 2005 έως και 2007! Πρακτικά η διάταξη αφορά όλους όσοι ελέγχονται την τελευταία τριετία για προσαύξηση περιουσίας που δεν έχει δηλωθεί έως και τη χρήση 2007. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι ελεγχόμενοι της λίστας του Λιχτενστάιν, της λίστας όσων αγόρασαν ακίνητα στο Λονδίνο καθώς και οι περίπου 5.000 φορολογούμενοι που από το ΣΔΟΕ έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών (ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί του Κολωνακίου, δικηγόροι, κατασκευαστές κα). Τι γίνεται ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας Ο πρόσθετος φόρος γι αυτές τις περιπτώσεις είναι έως και 45%. Το εισόδημα που εντοπίζεται και δεν έχει δηλωθεί τοποθετείται στη φορολογική κλίμακα που ίσχυε κατά το έτος απόκτησής του και φορολογείται με βάση αυτήν. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, ο ελεγχόμενος επιβαρύνεται με πρόστιμα και προσαυξήσεις που ανέρχονται σε 1% μηνιαίως με μέγιστο ποσό προσαύξησης το 120% του πρόσθετου φόρου.