Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ

Περιορίστηκε τον Ιανουάριο στα 76,22 δισ. ευρώ Περιορίστηκε τον Ιανουάριο η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και τον Έκτακτο Μηχανισμό παροχής ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, γνωστός ως ΕLA. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη μηνιαία λογιστική κατάσταση της ΤτΕ τον Ιανουάριο, η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 76,22 δισ. ευρώ από τα 19,35 δισ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2012. Αντιστοίχως, μέσω του Μηχανισμού ΕLA οι τράπεζες δανείστηκαν τον Ιανουάριο 31,43 δισ. ευρώ από 101,85 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Συνεπώς η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τους παραπάνω μηχανισμούς αθροιστικά περιορίστηκε τον Ιανουάριο στα 107,65 δισ. ευρώ, από τα 121,2 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά καταρχήν την επιστροφή των καταθέσεων αλλά και την «έξοδο» των ελληνικών τραπεζών στη διατραπεζική αγορά για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών.