Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

«Ξεσκονίζουν» τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου!

Στενό μαρκάρισμα και συνεχόμενοι έλεγχοι σε εισοδήματα και offshore εταιρείες Στενό μαρκάρισμα στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου και στις offshore εταιρείες επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών συστήνοντας Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Μετά από απαίτηση της τρόικας, το υπουργείο προχωρεί στην αναδιοργάνωση των ελεγκτικών δομών για τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και για τις υπεράκτιες εταιρείες. Στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά που κατέθεσε προ ημερών στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών προβλέπονται η δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο θα ελέγχει φορολογούμενους με ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ, αλλά και τις offshore επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και στην αρμοδιότητά της υπάγονται επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που προήλθαν από συγχώνευση. Τέλος, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανασυγκροτούνται και περιέρχονται σε αυτά, εκτός από τον έλεγχο, και οι αρμοδιότητες αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών. Στόχος των προαναφερομένων αλλαγών είναι να μην επαναληφθούν οι αστοχίες του 2012 στο σκέλος των ελέγχων, οπότε είχαν προγραμματισθεί 1.900 έλεγχοι σε φορολογουμένους μεγάλου πλούτου και ολοκληρώθηκαν μόλις 495.