Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες!

Στα 7,921 δισ. ευρώ Μείωση σημείωσαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο όπως διευκρινίζει σε νέα ανακοίνωσή του (ορθή επανάληψη της προηγούμενης) το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου τον Ιανουάριο ανήλθε σε 7,921 δισ. ευρώ έναντι 8,045 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012. Όπως προκύπτει από τη νέα ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών οι οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφανίζουν μείωση στα 846 εκατ. ευρώ έναντι 950 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο. Η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών που αφορά τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.