Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Σήμερα η παρουσίαση του τελικού σχεδίου «Αθηνά»

Θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές. Τον νέο Χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτέλεσμα του διαλόγου που διεξήχθη, θα παρουσιάσει στους βουλευτές αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Το σχέδιο, όπως αναφέρουν τα Νέα, θα έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αυτό που παρουσιάστηκε την 1η Φεβρουαρίου. Το τμήματα που επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2013 ήταν 386 (249 στα ΑΕΙ και 137 στα ΤΕΙ) ενώ στην τελική πρόταση θα είναι κατά δύο λιγότερα, ήτοι 384 (250 στα ΑΕΙ καιν 134 στα ΑΕΙ. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των φοιτητών που θα χρειαστεί να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλες πόλεις, τελικά αποφασίστηκε να τεθούν σε καθεστώς μεταβατικότητας δέκα τμήματα που η συγχώνευσή τους οδηγούσε σε μείωση σημαντικού αριθμού φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα εξακολουθούν να λειτουργούν στην ίδια πόλη ως τον Οκτώβριο του 2018, προκειμένου οι εισακτέοι των Πανελλαδικών του 2012 να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και στη συνέχεια θα συγχωνευτούν με άλλο τμήμα. Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δε θα συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Σερρών, αλλά θα παραμείνει αυτόνομο. Το ΤΕΙ Σερρών θα εντάξει τα τμήματα που λειτουργούν στην Κατερίνη και στο Κιλκίς και θα μετονομαστεί σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, ο αριθμός διδασκόντων και διοικητικών υπαλλήλων δεν μεταβάλλεται, ενώ ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το επόμενο έτος θα μειωθεί περίπου κατά 4%.