Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Νέα συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας

Ύφεση 3,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2012 Συρρίκνωση για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε η κυπριακή οικονομία το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε κατά 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ποσοστό που αποτελεί την μεγαλύτερη μείωση από το τρίτο τρίμηνο του 2011, οπότε άρχισε η συρρίκνωση της οικονομίας. Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας, που αφορά της κατασκευές και την βιομηχανία καθώς και οι τομείς του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών. Θετικός ήταν ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα των νομικών και λογιστικών Υπηρεσιών.