Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Υπ'αριθμόν ένα επενδυτής στην στα Σκόπια η Ελλάδα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΠΓΔΜ Οι εξαγωγές της πΓΔΜ το 2012 κατευθύνθηκαν ως επί το πλείστον προς κράτη μέλη της ΕΕ (62,8%) και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (24,4%), ενώ οι εισαγωγές της προήλθαν κυρίως από τα κράτη μέλη της ΕΕ (58,4%) και τις αναπτυσσόμενες χώρες (22,9%). Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της πΓΔΜ είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, το δε εμπόριο με τις χώρες αυτές αντιστοιχεί στο 47,1% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της πΓΔΜ. Αυτά αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα για την οικονομία της ΠΓΔΜ το 2012 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια, ενώ σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ, το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών της χώρας με την Ελλάδα το 2012 ανήλθε σε αξία περίπου στα 991,7 εκατ. δολάρια. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της χώρας προς την Ελλάδα ανήλθαν περίπου στα 188 εκατ. δολάρια και οι εισαγωγές της από τη χώρα μας σχεδόν στα 804 εκατ. δολάρια. Η κάλυψη των εισαγωγών προς τις εξαγωγές ήταν 23,4%. Στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαθέτει, έως στιγμής, στοιχεία ενδεκαμήνου, όσον αφορά στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές κατά το 2012, χωρίς τη συμπερίληψη των πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι εισαγωγές της χώρας μας από την πΓΔΜ ανήλθαν σε αξία στα 156,4 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 1,88% σε σύγκριση με το 2011) και οι εξαγωγές της Ελλάδος προς την πΓΔΜ περίπου στα 255,7 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 1,14% από το 2011). Το σύνολο των διμερών εμπορικών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 ανήλθε στα 412 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 1,42% σε σύγκριση με το 2011. Άμεσες ξένες επενδύσεις Κατά το εννεάμηνο του 2012, βάσει της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη χώρα ανήλθαν μόλις στα 44,21 εκατ. ευρώ. Οι ΑΞΕ παρουσιάζονται χαμηλές ως συνέπεια, σε μεγάλο βαθμό, του επαναπατρισμού των κεφαλαίων από τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πΓΔΜ προς τις μητρικές τους εταιρείες. Σημειώνεται ακόμη ότι οι ΑΞΕ το 2011 ανήλθαν στα 336 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 είχαν ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων το 2012 θα είναι ένα από τα χαμηλότερα των τελευταίων ετών. Όσον αφορά στις ελληνικές επενδύσεις κατά το ίδιο διάστημα, σημειώθηκε αποεπένδυση ύψους 12,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά το 2012 έλαβε χώρα η πώληση της ελληνικών συμφερόντων γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ στην πΓΔΜ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, η Ελλάδα στο διάστημα 1997- 2011 επένδυσε συνολικά στη χώρα 390,48 εκατ. ευρώ (ποσοστό 10,7% επί του συνόλου των επενδύσεων που ανέρχονται, για το ίδιο διάστημα, περίπου στα 3,65 δισ. ευρώ), κατατασσόμενη ως τέταρτη επενδύτρια χώρα έπειτα από την Ολλανδία (ύψος συνολικών επενδύσεων 744,99 εκατ. ευρώ), την Αυστρία (416,76 εκατ. ευρώ) και τη Σλοβενία (405,66 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, βάσει των στοιχείων που το Γραφείο ΟΕΥ συγκέντρωσε από τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΓΔΜ, μόνον οι 40 μεγαλύτερες εξ αυτών έχουν επενδύσει στη χώρα αρχικά κεφάλαια άνω των 550 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδεδυμένων κερδών. «Εάν λοιπόν λάβουμε υπ' όψιν τα επανεπενδεδυμένα κέρδη αυτών, καθώς και τις επενδύσεις των λοιπών (άνω των 200) ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και τις μεταβιβάσεις ελληνικών κεφαλαίων μέσω άλλων χωρών (όπως Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Κύπρος κ.ά.), η Ελλάδα στην πραγματικότητα κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα, με συνολικό ύψος επενδύσεων περί τα 900 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ» όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.