Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

«Καίει» το θέμα των απολύσεων!

Κρίσιμο ραντεβού τρόικας-Μανιτάκη Αντίθετη στο ενδεχόμενο απολύσεων στο Δημόσιο εμφανίζεται η Κυβέρνηση με το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να υποστηρίζει πως μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν αποχωρήσει πάνω από 150.000 υπάλληλοι από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς να απαιτηθούν έκτακτα μέτρα. Η τρόικα θα συναντηθεί σήμερα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των προαπαιτούμενων δράσεων του Μαρτίου που θα κρίνουν και την έγκαιρη καταβολή της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ. Την συνάντηση θα απασχόληση ευρύτερα το θέμα της κινητικότητας και των απολύσεων στο Δημόσιο και ειδικότερα τα οργανογράμματα των υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υγείας, Ναυτιλίας, Τουρισμού, Αναπτύξεως, καθώς και την πρώην Γενική Γραμματεία Τύπου. Στα έξι υπουργεία και τους φορείς, το ποσοστό μειώσεως των δομών κυμαίνεται από 32% έως 50%, ενώ εκτιμάται ότι η δημοσιονομική δαπάνη για τη λειτουργία τους θα μειωθεί κατά 7%-16%. Οι αλλαγές δομών θα επηρεάσουν 60.000 υπαλλήλους η διαχείριση των οποίων θα εξεταστεί στην σημερινή συνάντηση (θα καθοριστούν τριμηνιαίοι στόχοι για υποχρεωτικές αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2014). Ακόμη, θα εξεταστεί συνολικά ο προγραμματισμός μέχρι το τέλος του 2014 για τα ζητήματα της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας, αλλά και των απολύσεων, το οποίο δεν τέθηκε στην χθεσινή συνάντηση της τρόικας με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα. Από την πλευρά τους τόσο ο υπουργός Οικονομικών όσο και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις στο Δημόσιο, πλην των περιπτώσεων επίορκων υπαλλήλων. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη επισημανθεί στην τρόικα πως από τα τέλη του 2011 έχουν αποχωρήσει από το Δημόσιο 75.000 δημόσιοι υπάλληλοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και ότι ως το τέλος του 2015 θα έχουν αποχωρήσει πάνω από 150.000 υπάλληλοι σε σχέση με τα επίπεδα του 2010. Η τρόικα πάντως επιμένει ο θεσμός της κινητικότητας να συνδυαστεί με αποχωρήσεις, μείωση των προσωρινών συμβάσεων, πειθαρχικές διαδικασίες και υποχρεωτικές απολύσεις. Σημειώνεται πως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να τοποθετήσει 25.000 υπαλλήλους στο σχέδιο κινητικότητας το 2013, εκ των οποίων τους μισούς έως τα μέσα του 2013 (το κυβερνητικό σχέδιο κινητικότητας, προβλέπει πως το μετακινούμενο προσωπικό μπορεί να παραμείνει έως ένα χρόνο με μειωμένο μισθό).