Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Το Δημόσιο θα πληρώνει σε 60 ημέρες! Τόκος 8% υπέρ των ιδιωτών αν δεν εισπράττουν τα χρωστούμενα

9 δισεκατομμύρια τα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες - Υποχρεωτική η κοινοτική οδηγία για πληρωμή μέσα σε δύο μήνες ημέρες το πολύ - Πάνω από 6 μήνες οι καθυστερήσεις εξόφλησης από το δημόσιο προς επιχειρήσεις και πολίτες Σταθμός είναι για πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα η απόφαση της Ε.Ε. Με βάση την οποία το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσα σε 60 ημέρες να εξοφλεί τα χρέη του (επιστροφές, Φ.Π.Α. χρέη κλπ). Η ισχύς της απόφασης ξεκινάει από το ερχόμενο Σάββατο και υποχρεώνει το Δημόσιο να πληρώσει άμεσα τα χρωστούμενα. Σε διαφορετική περίπτωση οι ιδιώτες έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τόκους υπερημερίας 8% πλέον του ευρωπαϊκού επιτοκίου. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος καθυστερήσεων των πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο είναι 180 ημέρες. Με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τόκους στα ελληνικά δικαστήρια και για τα χρέη του Δημοσίου που υπάρχουν πριν την ισχύ της νέα νομοθεσίας.