Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Το 40% των ΔΕΚΟ αρνείται να περικόψει τους μισθούς

Ακόμη και σήμερα, μεγάλο μέρος των ΔΕΚΟ –περίπου το 40%- δεν έχει εφαρμόσει τις περικοπές στις αποδοχές των υπαλλήλων, που συνεπάγεται η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, επιδιώκοντας την εξεύρεση νομικού «παραθύρου» που θα τις εξαιρέσει από το νέο καθεστώς. Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν ανησυχεί το νομικό επιτελείο, καθώς πρόκειται κυρίως για μικρές δημόσιες επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα δηλαδή για οργανισμούς με λίγο προσωπικό που δεν επηρεάζουν τόσο πολύ το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενιαίου μισθολογίου. Κατά κάποιες εκτιμήσεις στους οργανισμούς που δεν εφαρμόζουν το ενιαίο μισθολόγιο απασχολείται περίπου το 10% με 20% του προσωπικού των ΔΕΚΟ συνολικά.