Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

«Πόθεν έσχες» σε 240 υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών!

Θα ελεγχθεί η περιουσιακή τους κατάσταση Τα κριτήρια και τη διαδικασία βάσει των οποίων θα διενεργηθούν έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» σε 240 υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών καθορίζει απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα. Η απόφαση ακολουθεί τις συστάσεις του ΔΝΤ και της ΕΕ για έλεγχο των εισοδημάτων εφοριακών υπαλλήλων και σχετίζεται και με την αποκάλυψη ότι 130 εφοριακοί εντοπίσθηκαν να έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό. Για τους εν λόγω εφοριακούς ΔΝΤ και ΕΕ ζήτησαν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνάδουν με τα εισοδήματά τους τα εν λόγω ποσά, να τους επιβληθούν ποινές που θα φτάνουν έως και την απόλυσή τους. Ειδικότερα, η απόφαση Στουρνάρα καθορίζει ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) την άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, τη θέση ευθύνης, το χρόνο άσκησης καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών. Εντός του 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε 240 υπαλλήλους. Όπως αναφέρεται στο δείγμα θα συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ασκούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. - Ασκούν, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο (2) έτη. Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια υπηρεσία στον υπουργό και κατόπιν εγκρίσεώς του, ως εξής: - Για τους υπαλλήλους που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. - Για τους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ' αύξουσα σειρά (1,2,3,..9,10.).